Contact for debtors:
Tel. +48 71 771 01 00
E-mail: kontakt@getbacksa.pl

Contact for customers interested in services:
Customer Service and Marketing Department
Tel. +48 71 771 01 33
E-mail: dok@getbacksa.pl

Getback Legal Office
Mariusz Brysik sp.k.
Tel. +48 71 771 01 54
E-mail: getback@getbacksa.pl

News - in this moment section is available only in Polish:

 • Wakacje bez długu z getBACK

  §1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu „WAKACJE BEZ DŁUGU Z GETBACK” (dalej zwanym Konkursem) jest getBACK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-333) przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (dalej zwanym getBACK lub Organizatorem), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000413997,...

 • Zmiana właściciela spółki getBACK S.A.

  Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 9 lipca 2014 r zawarł z LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), Merlya Holding Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) oraz członkami władz spółki GetBack S.A. („GetBack”) („Dotychczasowi Akcjonariusze”, „Sprzedający”) umowy sprzedaży akcji spółki GetBack („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Spółkę od Dotychczasowych...


Our publications - in this moment section is available only in Polish:

 • Gazeta-Finansowa-150x20 2013.02.22

  Zasady, które budują biznes

  Firma windykacyjna zajmuje się najbardziej delikatną częścią działalności biznesowej. Dlatego musi wykazać się dużym profesjonalizmem, etyka i skutecznością. Materiał ekspercki, wiceprezesa spółki, Pawła Trybuchowskiego w tygodniku...

 • parkiet 2013.02.06

  getBACK na dużym plusie: około 1,5 mln zysku netto

  Zeszłoroczne, optymistyczne prognozy prezesa getBACK odnośnie rentowności firmy okazały się trafione. Nowa spółka Leszka Czarneckiego po dziesięciu miesiącach działalności odnotowała zysk rzędu 1,5 mln...