getBACK wektor zmiany Twoich finansów

Home page

Our Partners:

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.
Krajowy Rejestr Długów
Krajowy Rejestr Długów

We specialize in debt collection and the basis of our work is the purchase of debt portfolios. The headquarters of getBACK company is located in Wrocław, however, we provide service to our Clients throughout the entire country. With our experienced staff, consisting of the best people in our business, we are able to provide our Clients with efficiency of actions and complete engagement.

you have debt in getBACK?
call us
+48 71 771 01 00

News

2014.07.10

Zmiana właściciela spółki getBACK S.A.

Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 9 lipca 2014 r zawarł z LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), Merlya Holding Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) oraz członkami władz spółki GetBack S.A. („GetBack”) („Dotychczasowi Akcjonariusze”, „Sprzedający”) umowy sprzedaży akcji spółki GetBack („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Spółkę od Dotychczasowych Akcjonariuszy 20.000.000 akcji GetBack o wartości nominalnej 0,20 zł każda („Akcje”), stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu GetBack oraz 100% jej kapitału zakładowego za łączną cenę za Akcje w wysokości 250.000.000 zł („Cena”). Cena ulegnie zwiększeniu o kwotę 20.000.000 zł w przypadku, gdy łącznie (i) zatwierdzone przez walne zgromadzenie sprawozdanie finansowe spółki GetBack za rok 2014 wykaże zysk netto w wysokości nie niższej, niż 35.000.000 zł (trzydzieści pięć milionów złotych), oraz (ii) zatwierdzone przez walne zgromadzenie sprawozdanie finansowe spółki GetBack za rok 2015 wykaże zysk netto w wysokości nie niższej, niż 55.100.000 zł (pięćdziesiąt pięć milionów sto tysięcy złotych) („Zwiększenie Ceny”).

Średnia z dwóch wycen spółki GetBack sporządzona przez Millennium Dom Maklerski S.A. oraz Dom Maklerski mBanku S.A. wyniosła 446,5 mln zł (wycena zakłada osiągnięcie za rok 2014 zysku netto spółki GetBack w wysokości 35,0 mln zł a za rok 2015 55,1 mln zł). Inwestycja ma charakter długoterminowy.

Umowa przewiduje, że zapłata Ceny przez Spółkę nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dokonania przydziału obligacji wyemitowanych przez Spółkę, w celu sfinansowania zapłaty Ceny za Akcje, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku. Natomiast zapłata kwoty Zwiększenia Ceny, o ile będzie ono należne, nastąpi w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie spółki GetBack sprawozdania finansowego spółki GetBack za rok 2015.

Pełna treść raportu: http://getin.pl/raportowanie/raporty-biezace/id/9388

2014.01.28

getBACK joined the Coalition for Friendly Recruitment

przyjazna_rekrutacja-150x35

Our Company cares about positive experiences of the candidates at every stage of the recruitment, therefore, we joined the Coalition for Friendly Recruitment. Together with the Coalition we will propagate good practices and create new, better recruitment standards on the Polish market.

2013.11.27

getBACK on the Job Fairs WSB

We invite everyone to participate in the workshops conducted by our HR specialists during the XI Job Fairs under the title of “With the eye of recruiter”, which will take place on 4 December.

The topic of the workshops is “Competition – simulation of the assessment center session”.

We invite everyone interested to sign up on the WSB School of Banking website.

Career EXPO ended

We sincerely thank everyone who visited our stall during the job fairs Wrocław Career EXPO on 21 November for the received interest in the professional development in getBACK.

Thank you for coming in such large numbers and the willingness to join our Team.

Promotional poster
2013.11.13

getBACK in Career EXPO

We invite you all to visit our stall during the job fairs Wrocław Career EXPO on 21 November, from 11am to 7 pm. During the event you will be able to talk to our HR specialists about the possibilities of development in getBACK company – get to know us and join our team!